Skip to collection list Skip to video grid
Skip to collection list Skip to video grid

最新新聞

20180829 協助植物人及家屬 業者供中秋禮盒義賣

為了幫助植物人家庭,日前有產品業者在中秋來臨之際,特別提供兩百盒禮盒讓創世屏東院義賣,而義賣一半所得將捐給創世基金會做為植物人安養經費,同時也呼籲大眾響應愛心義賣,一起做公益。