Skip to collection list Skip to video grid
Skip to collection list Skip to video grid

最新新聞

20180913 "親愛的我挺你"11月登場 公益路跑關懷植物人

創世基金會即將在十一月舉辦第四屆「親愛的我挺你」平溪公益路跑,活動所籌募的資金將成為植物人安養的經費,路跑造勢更邀請了樂團宇宙人活力站台,邀請大眾一起開心路跑做公益,關懷植物人。