Skip to collection list Skip to video grid
Skip to collection list Skip to video grid

最新新聞

20180919 熊讚健康操創意競賽 阿公阿嬤展現活力

台北市舉辦「熊讚健康操創意競賽暨社區照顧關懷據點成果展」,有將近200位平均年齡超過80歲的爺爺奶奶在舞台上展現創意健康操,秉持「要活就要動」的理念,一同延緩老化與失智,越活越健康。