Skip to collection list Skip to video grid
Skip to collection list Skip to video grid

最新新聞

20171115 一例一休上路未滿周年 8成勞工職場冷感

根據求職網調查,一例一休上路不到一年,高達8成的勞工對職場冷感,政府現在又修法,是否能夠有效改善職場制度,勞、資、官三方如何取得平衡,帶您了解。