Skip to collection list Skip to video grid
Skip to collection list Skip to video grid

最新新聞

20180108 洛根分會會員大會 會員發心服務弘佛法

國際佛光會昆士蘭協會的洛根分會,日前召開2017會員大會,七十多位會員齊聚一堂,回顧過去一年的活動花絮、歡喜展望未來。眾人也期許自己能夠繼續服務大眾,讓人生更有意義。